WARUNKI REKRUTACJI

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów, pozostałe kierunki – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę i poziom studiów wyższych, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

1)        biologia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

2)        chemia – na kierunkach: farmacji i analityce medycznej.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.


KIERUNEK LEKARSKI
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 6 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony) oraz do wyboru: matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony) oraz do wyboru: matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK FARMACJA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5,5 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 3-3,5 lat do wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem.
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK POŁOŻNICTWO
studia I stopnia stacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK FIZJOTERAPIA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: chemia, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy albo rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 3 lata język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia I stopnia stacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
KIERUNEK DIETETYKA
studia I stopnia stacjonarne 3 lata jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
studia II stopnia stacjonarne 2 lata wynik wstępnego egzaminu teoretycznego, dodatkowo 10 punktów za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
warunki rekrutacji 2023-2024
ENGLISH DIVISION
Faculty of medicine - masters degree studies 6- year

warunki rekrutacji 2023-2024
admission requirements 2023-2024
Faculty of dentistry – masters degree studies 5- year

warunki rekrutacji 2023-2024
admission requirements 2023-2024
STUDIA W JĘZYKU POLSKIM DLA OSÓB ZE ŚWIADECTWEM UZYSKANYM ZA GRANICĄ
Informacje dla cudzoziemców oraz obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą. warunki rekrutacji

pl_PLPolski