PL | EN

25.05.2023 opłata rekrutacyjna, upoważnienie

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą wstrzymaj się z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej do momentu otrzymania wyników matury. Pamiętaj jednak, że obowiązuje Cię termin do 12 lipca – liczy się data wpływu przelewu na konto Uczelni. Informacja o zaksięgowaniu będzie dostępna w profilu kandydata w IRK, więc nie ma wymogu przesyłania mailem lub dostarczenie potwierdzenia o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej do komisji rekrutacyjnej.

Jeśli już teraz wiesz, że nie będzie Cię w czasie publikowania list, upoważnij kogoś do złożenia w Twoim imieniu dokumentów w komisji rekrutacyjnej – wzór upoważnienia znajdziesz tu, a pełny wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji tu.