PL | EN

NEWSY

15.04.2020 Nowa specjalizacja na Zdrowiu Publicznym II stopnia

Studenci studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne będą mogli wybrać nową specjalność – medycynę stylu życia. Specjalizacja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Zgodnie z definicją przyjętą przez towarzystwo, medycyna stylu życia to dziedzina medycyny, która w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje kompleksowe zmiany codziennych zachowań w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu leczenia.

Zmiany zachowań koncentrują się głównie w sześciu obszarach, do których należą: palenie tytoniu (i inne używki), odżywianie, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, sen i wsparcie społeczne.

Więcej informacji o działaniach Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia można znaleźć na stronie https://ptmsz.pl/.

16.03.2020 Działamy on-line

W celu zachowania zaleceń profilaktycznych zapraszamy – w sprawach rekrutacji – do kontaktu telefonicznego lub mailowego (https://rekrutacja.umw.edu.pl/kontakt/).

Cudzoziemców-kandydatów na studia w j. polskim informujemy, że Biuro Rekrutacji przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 pozostaje zamknięte dla osób odwiedzających do odwołania.

09.10.2019 decyzje o odmowie przyjęcia na studia

Informujemy kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji i znaleźli się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, że postępowanie administracyjne wszczyna się z chwilą złożenia podania o przyjęcie na studia, co oznacza, że decyzje o odmowie przyjęcia na studia wydawane są tylko tym kandydatom.

15.01.2019 Klauzula informacyjna RODO 2019/2020

Przed rejestracją na studia, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli. (więcej…)