PL | EN

NEWSY

06.06.2024 Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendiów adresowany jest do przyszłych studentów, którzy rozpoczną w roku akademickim 2024/2025 naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem studiów uzyskają tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Więcej informacji na stronie.

20.05.2024 UWAGA: Kandydaci aplikujący na podstawie świadectwa zagranicznego, IB, EB

Rejestracja w systemie IRK oraz uzupełnienie zakładki Dane osobowe jest jednoznaczne z zapisem na egzamin z języka polskiego.

Egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest w tegorocznej rekrutacji tylko raz, w terminie 4 czerwca br. Jego wynik jest ważny w każdym naborze tegorocznej rekrutacji.  Egzamin obowiązuje kandydatów ze świadectwem uzyskanym za granicą oraz dyplomem IB lub EB, gdy brak jest na tym świadectwie wyniku z nauczania języka polskiego.

Kandydaci, którzy nie zarejestrowali się w systemie rekrutacyjnym IRK do dnia 3 czerwca br. do g. 11.59 lub uzyskali wynik niższy niż 60% nie będą mogli wziąć udziału w rekrutacji w pierwszym oraz kolejnych naborach.

16.05.2024 UMW w rankingu CWUR

Czy wiecie, że w The Center for World University Rankings Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajął pierwsze miejsce wśród polskich uczelni medycznych oraz szkół wyższych na Dolnym Śląsku? Wskaźnikami, które o tym zadecydowały są sukcesy absolwentów, wyróżnienia kadry akademickiej, liczba publikacji oraz cytowań. Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wkład w ten sukces! 👏
Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie – https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/ogromny-sukces-umw

Link do rankingu – Ranking CWUR 2024

Grafika – Dział Komunikacji i Marketingu

15.05.2024 egzamin z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest w tegorocznej rekrutacji tylko raz, w terminie 4 czerwca br. Jego wynik jest ważny w każdym naborze tegorocznej rekrutacji.  Egzamin obowiązuje kandydatów ze świadectwem uzyskanym za granicą oraz dyplomem IB lub EB, gdy brak jest na tym świadectwie wyniku z nauczania języka polskiego.

Kandydaci, którzy nie zarejestrowali się w systemie rekrutacyjnym IRK do dnia 3 czerwca br. do g. 11.59 lub uzyskali wynik niższy niż 60% nie będą mogli wziąć udziału w rekrutacji w pierwszym oraz kolejnych naborach.

16.04.2024 harmonogramy rekrutacji

Harmonogramy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w języku polskim zostały opublikowane.

Rekrutacja na studia w języku polskim rozpocznie się 20 maja 2024r.