PL | EN

NEWSY

01.09.2023 Dodatkowy nabór na studia II stopnia.

UWAGA!
01.09 otwieramy dodatkowy nabór na studia II stopnia dla kierunków: dietetyka II stopnia stacjonarne, pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne, położnictwo II stopnia niestacjonarne, zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne oraz zdrowie publiczne II stopnia niestacjonarne!

Rejestracja w systemie IRK będzie otwarta dla kandydatów od 1 września, od godz. 9.00 do 15 września, do godz. 12.00. W tym czasie należy uzupełnić wszystkie dane w profilu kandydata oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Zakładki muszą świecić się na zielono, wtedy jest pewność, że wszystko zostało uzupełnione poprawnie. Nabór ten zakończy się 29 września.

harmonogram dostępny pod linkiem: https://rekrutacja.umw.edu.pl/harmonogramy-studia-w-jezyku-polskim/

24.08.2023 SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA KIERUNEK LEKARSKI W FILII W WAŁBRZYCHU

Kandydaci z list „Zakwalifikowanych do przyjęcia” na kierunek lekarski w filii w Wałbrzychu będą mogli składać dokumenty w następujących lokalizacjach :

 

We Wrocławiu :

Komisja rekrutacyjna kierunku lekarskiego

Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM),

Biblioteka Główna

ul. Karola Marcinkowskiego 2-6

w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji –  https://rekrutacja.umw.edu.pl/harmonogramy-rekrutacji/

 

W Wałbrzychu:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Komisja rekrutacyjna kierunku lekarskiego, filia w Wałbrzychu

Budynek Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

w terminach pierwszej listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia:

11.09.2023
w godzinach 09:00 – 15:00
12.09.2023
w godzinach 10:00 – 14:00
13.09.2023
w godzinach 10:00 – 13:00

Kandydaci z kolejnych list zakwalifikowanych do przyjęcia będą zobowiązani do składania dokumentów w siedzibie Komisji rekrutacyjnej we Wrocławiu

 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby miejsc, harmonogramu oraz warunków rekrutacji znajdziesz  tutaj.

W razie pytań lub problemów skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: rekrutacjaumw@umw.edu.pl +48 665 866 669, +48 781 610 045

Zapraszamy!

16.08.2023 otworzyliśmy rejestrację NA KIERUNEK LEKARSKI W FILII W WAŁBRZYCHU

Rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na kierunek lekarski w filii w Wałbrzychu, jeśli więc jesteś zainteresowany studiami prowadzonymi w tej lokalizacji – zarejestruj się w systemie IRK oraz wybierz ww kierunek z oznaczeniem „filia Wałbrzych”.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby miejsc, harmonogramu oraz warunków rekrutacji znajdziesz  tutaj.

W razie pytań lub problemów skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: rekrutacjaumw@umw.edu.pl +48 665 866 669, +48 781 610 045

Zapraszamy!

04.08.2023 REKRUTACJA NA KIERUNEK LEKARSKI W FILII W WAŁBRZYCHU

Nasza Uczelnia oczekuje obecnie na zgodę władz na uruchomienie studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w Filii w Wałbrzychu. Uczelnia przygotowała dla przyszłych lekarzy 50 miejsc.

Informacje o terminach rekrutacji w filii w Wałbrzychu zostaną zamieszczone, niezwłocznie po uzyskaniu zgody, na stronach uczelni : https://rekrutacja.umw.edu.pl/kategoria/news/, https://www.umw.edu.pl/pl

Czas na rejestrację, wypełnienie formularza i podanie wszelkich niezbędnych danych w systemie IRK oraz termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej będzie określony w harmonogramie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zainteresowani podjęciem studiów w Filii w Wałbrzychu proszeni są o sprawdzanie na bieżąco informacji na ww stronach uczelni.

25.07.2023 Rekrutacja na studia II stopnia oraz na kierunek lekarski w II naborze

Rozpoczęliśmy rejestrację kandydatów na studia II stopnia (pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka), która potrwa do 25 sierpnia.

Jednocześnie uruchomiony został II nabór na kierunek lekarski: zapisy przyjmujemy do 9 sierpnia. Zainteresowanych, którzy nie brali dotychczas udziału w rekrutacji na naszą uczelnię zapraszamy do utworzenia konta w IRK, wybrania kierunku, wpisania wyników z przedmiotów  kierunkowych oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.  Kandydaci, którzy w I naborze znajdowali się na liście rankingowej z liczbą punktów niekwalifikującą do przyjęcia (poniżej progu punktowego), zobowiązani są do wybrania na swoim profilu w IRK kierunku studiów w II naborze i ponownego wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej nie jest wymagane, chyba, że kandydat ubiega się w II naborze o przyjęcie na kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze.

Listy rankingowe oraz listy zakwalifikowanych do przyjęcia będą publikowane od 8 września aż do zakończenia rekrutacji w dniu 29 września.