PL | EN

NEWSY

27.09.2022 Uwaga kierunek Lekarski – zmiana siedziby Komisji Rekrutacyjnej

Gdzie przynieść dokumenty?

Jeśli znalazłeś się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, dostarcz dokumenty osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika upoważnionego notarialnie:

Centrum Symulacji Medycznej
ul. Tytusa Chałubińskiego 7a
parter – hol po lewej stronie od wejścia

20.09.2022 Additional recruitment for English Division Medicine and Dentistry

Additional recruitment for English Division’s Medicine and Dentistry in English has started. Applications through online registration in the IRK system will close on September 25 at 11:59 p.m. During that period, the candidates should pay the application fee. The link to the IRK system is available here.

Important dates:

The Recruitment Board’s meeting will be held on September 26 at around 3:00 p.m. Later that day, we will start sending admission decision to the candidates. The last ones will be sent on 29 September.

 

19.09.2022 Ruszył dodatkowy nabór na zdrowie publiczne i pielęgniarstwo

Została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunkach:

  • zdrowie publiczne II stopnia studia stacjonarne
  • pielęgniarstwo I i II stopnia studia niestacjonarne

Nabór za pośrednictwem elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie IRK trwa do 25.09.2022 r. do godz.11:59. W tym czasie kandydaci powinni wnieść opłatę rekrutacyjną. Link do systemu IRK dostępny tutaj.

Lista rankingowa zostanie opublikowana 26.09.22 r.

Składanie dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia będzie możliwe:
– 27.09.2022 w godzinach 9-15,
– 28.09.2022 w godzinach 10-13.

II lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 28 września około godz. 15.00. Kandydaci z II listy będą mogli składać dokumenty w terminach:
– 29.09.2022 w godzinach 9-15,
– 30.09.2022  w godzinach 10-13.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych odbędzie się 30 września po godz.14.00.

Dodatkowo mamy jeszcze dostępne miejsca na kierunkach: farmacja, fizjoterapia oraz na studiach niestacjonarnych na kierunkach: lekarskim i lekarsko-stomatologicznym.

 

09.09.2022 KOLEJNE LISTY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Pojawiły się kolejne listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia dla:
– I naboru na studia niestacjonarne na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmację i analitykę medyczną
– I naboru na studia II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne
– II nabór na studia stacjonarne na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej i fizjoterapii oraz pielęgniarstwo I stopnia

08.09.2022 PRZEDŁUŻAMY REJESTRACJĘ!

Przedłużamy rejestrację elektroniczną w systemie IRK dla II naboru English Division Dentistry do 16.09.2022 r.