PL | EN

NEWSY

02.09.2021 Rekrutacja na UMW – co czeka nas we wrześniu

Prace Komisji Rekrutacyjnych znów ruszyły pełną parą. Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z komisjami kierunków, na które Państwo aplikowali. Lista numerów telefonów i adresów email jest dostępna w zakładce KONTAKT

8 września br. uruchomiony zostanie:

  • I nabór na studia niestacjonarne na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmację i analitykę medyczną;
  • II nabór na studia stacjonarne na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji , analityce medycznej i fizjoterapii oraz pielęgniarstwo I stopnia;
  • II nabór na studia II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo niestacjonarne, położnictwo niestacjonarne i zdrowie publiczne stacjonarne.

Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym na studia i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony do liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

W tym celu kandydat na studia, po otrzymaniu dokumentu ze zmienioną liczbą punktów na kwalifikującą go do przyjęcia, zobowiązany jest do:

  • złożenia osobiście pisemnego wniosku o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej, do właściwej Komisji Rekrutacyjnej,
  • przedstawienia dokumentu, poświadczającego poprawiony (kwalifikujący do przyjęcia) wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, wydanego przez OKE,
  • spełnienia pozostałych wymagań zawartych w odpowiednim załączniku oraz w harmonogramie rekrutacji 2021/2022.

Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów może on zostać przyjęty na I rok studiów odpowiedniego kierunku w ramach obowiązujących limitów na dany kierunek.

Wnioski złożone po 30 września 2021 roku nie będą rozpatrywane.

20.08.2021 Masz pytania?

Do 31.08 trwa przerwa w pracy większości Komisji Rekrutacyjnych.

Komisja Rekrutacyjna kierunku pielęgniarstwo, ze względu na uruchomiony 16.08 II nabór, dostępna jest mailowo pod adresem rekrutacja.pielegniarstwo@umed.wroc.pl

W przypadku pilnych pytań dotyczących procesu rekrutacji na inne kierunki do 31.08 najlepiej kontaktować się za pośrednictwem FORMULARZA

Od początku września zapraszamy już do kontaktu bezpośrednio z komisjami – wykaz kontaktów

20.08.2021 Informacja o wstępnym egzaminie teoretycznym na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Dietetyka. 

Egzamin wstępny na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Dietetyka odbędzie się 31.08.2021 o godz. 9.00. Tu znajdziesz Regulamin egzaminu – dietetyka II stopień_2021-2022.

19.08.2021 Konkurs stypendialny dla obywateli Białorusi

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o otwarciu naboru w europejskim projekcie stypendialnym dla obywateli Białorusi EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training).

Program stypendialny skierowany jest zarówno dla studentów, którzy już studiują na uczelniach w Polsce, Czechach, na Litwie lub Łotwie, jak i tych, którzy naukę rozpoczną w roku akademickim 2021/2022 lub 2022/2023. Będzie ono wypłacane przez cały okres studiów licencjackich i magisterskich w wysokości 450 euro na miesiąc w okresie od września do czerwca.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie – link 

03.08.2021 II nabór na pielęgniarstwo i zdrowie publiczne od 16 sierpnia

Uczelnia zadecydowała o uruchomieniu II naboru na 2 poniższe kierunki:

  • zdrowie publiczne I stopień, studia stacjonarne
  • pielęgniarstwo I stopień, studia niestacjonarne

Już 16 sierpnia br. o godz. 10 jest otwarta rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

II nabór na innych kierunkach studiów stacjonarnych zostanie uruchomiony dnia 8 września br. o godz. 15, o ile limit miejsc nie będzie wypełniony.

Rejestracja na studia w II naborze dotyczy zarówno kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na studia w I naborze, jak i osób, które będą rekrutować się po raz pierwszy:

  • kandydaci nieprzyjęci w I naborze zobowiązani są do wybrania na swoim profilu w IRK kierunku studiów w II naborze i ponownego wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych, dla każdego zadeklarowanego kierunku osobno; ponadto nie wnoszą ponownie opłaty rekrutacyjnej, chyba że ubiegają się o przyjęcie na kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze;
  • osoby, które nie brały udziału w rekrutacji w I naborze, zobowiązane są do dokonania pełnej rejestracji w IRK, tj. założenia konta, poprawnego wypełnienia profilu, wybrania kierunku w II naborze, wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych dla każdego zadeklarowanego kierunku osobno oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.