01.06.2022 Zmiany dla kandydatów z Ukrainy!

Zmiany zasad rekrutacji dla kandydatów z Ukrainy, którzy mieli w tym roku zdawać ZNO.
Ze względu na odwołanie tegorocznego egzaminu ZNO przez oficjalne władze oświatowe Ukrainy, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dopuszcza rekrutację na podstawie wyników ze świadectwa o pełnym średnim wykształceniu (атестат про повну загальну середню освiту)/ atestatu.

Kandydaci z Ukrainy przeliczają wynik ze świadectwa / atestatu z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, według następującej tabeli:

Punkty odpowiadające wynikowi ze świadectwa / atestatu mnoży się przez przelicznik 0,8 i podaje w zaokrągleniu do liczby całkowitej.

pl_PLPolski