PL | EN

20.05.2024 UWAGA: Kandydaci aplikujący na podstawie świadectwa zagranicznego, IB, EB

Rejestracja w systemie IRK oraz uzupełnienie zakładki Dane osobowe jest jednoznaczne z zapisem na egzamin z języka polskiego.

Egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest w tegorocznej rekrutacji tylko raz, w terminie 4 czerwca br. Jego wynik jest ważny w każdym naborze tegorocznej rekrutacji.  Egzamin obowiązuje kandydatów ze świadectwem uzyskanym za granicą oraz dyplomem IB lub EB, gdy brak jest na tym świadectwie wyniku z nauczania języka polskiego.

Kandydaci, którzy nie zarejestrowali się w systemie rekrutacyjnym IRK do dnia 3 czerwca br. do g. 11.59 lub uzyskali wynik niższy niż 60% nie będą mogli wziąć udziału w rekrutacji w pierwszym oraz kolejnych naborach.