PL | EN

06.06.2024 Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendiów adresowany jest do przyszłych studentów, którzy rozpoczną w roku akademickim 2024/2025 naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem studiów uzyskają tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Więcej informacji na stronie.