PL | EN

SZKOŁA DOKTORSKA

4-LETNIE – STACJONARNE

OFERTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

  • Szkoła doktorska
  • Szkoła Doktorska a staż podyplomowy
  • Lista tematów badawczych
  • Weryfikacja kwalifikacji z języka angielskiego
  • Warunki i harmonogram rekrutacji
  • Projekt pracy badawczej
  • Kwestionariusz oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej UMW
  • KONTAKT
studenci (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)