HARMONOGRAMY REKRUTACJI
STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
dotyczy kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym w Polsce/za granicą

Uwaga: Komisje rekrutacyjne nie pracują w weekendy.

Aby zobaczyć harmonogram rekrutacji dla danego kierunku wybierz go z listy poniżej.

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, że liczy się data i godzina zaksięgowania/wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.


Oznaczenia użyte w tekście:

IRK Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Uchwała Uchwała nr 2301 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.
załączniki załączniki do Uchwały nr 2301 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.
załącznik nr 1 dot. obywateli polskich ze świadectwem uzyskanym w Polsce/ za granicą na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną
załącznik nr 2 dot. obywateli polskich ze świadectwem uzyskanym w Polsce/ za granicą na kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i dietetykę
załącznik nr 3 dot. cudzoziemców, przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia
załącznik nr 4 dot. cudzoziemców, przyjmowanych na studia decyzją rektora UMW
UEW Uczelniany Egzamin Wstępny
limity przyjęć limity przyjęć na I rok studiów, określone uchwałą Senatu.
OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
KR Komisja Rekrutacyjna

 

pl_PLPolski