PL | EN

HARMONOGRAMY REKRUTACJI
STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
dotyczy kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym w Polsce/za granicą

Uwaga: Komisje rekrutacyjne nie pracują w weekendy.

Aby zobaczyć harmonogram rekrutacji dla danego kierunku wybierz go z listy poniżej.

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, że liczy się data i godzina zaksięgowania/wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.


Oznaczenia użyte w tekście:

IRK Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Uchwała Uchwała nr 2416 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r.
załączniki załączniki do Uchwały nr 2416 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r.
załącznik nr 1 studia w języku polskim, dla obywateli polskich, ubiegających się o przyjęcie na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
załącznik nr 2 studia w języku polskim dla obywateli polskich, ubiegających się o przyjęcie na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę i zdrowie publiczne, studia jednolite magisterskie, I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
załącznik nr 3 studia w języku polskim dla cudzoziemców przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, na studia jednolite magisterskie i I stopnia, stacjonarne
załącznik nr 4 studia w języku polskim dla cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie decyzji rektora, studia jednolite magisterskie, I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
załącznik nr 5 studia w języku angielskim na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, studia stacjonarne
UEW Uczelniany Egzamin Wstępny
limity przyjęć limity przyjęć na I rok studiów, określone uchwałą Senatu.
OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
KR Komisja Rekrutacyjna