HARMONOGRAMY REKRUTACJI
ENGLISH DIVISION

Uwaga: Komisje rekrutacyjne nie pracują w weekendy.

Aby zobaczyć harmonogram rekrutacji dla danego kierunku wybierz go z listy poniżej.


Oznaczenia użyte w tekście:

UMW Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
IRK Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Uchwała Uchwała Nr 2301 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.
załącznik nr 5 dot. kandydatów na kierunki prowadzone w języku angielskim: kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny
UEW Uczelniany Egzamin Wstępny
OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
KR Komisja Rekrutacyjna

 

pl_PLPolski